.این اکانت موقتا به یکی از دلایل زیر مسدود میباشد

عدم پرداخت هزینه ماهانه *
عدم رعایت قوانین کانر طرح *
استفاده بیش از حد از منابع *

(مبلغ قابل پرداخت : 22 تومان هزینه هاست + 8 تومان هزینه ساپسند (جریمه دیرکرد
در صورت عدم پرداخت اکانت حذف خواهد شد
Fav Icon Code

Fav Icon Code

ابزار وبمستر